... bo natura jest piękna

Regulamin promocji 3 w cenie 2

Regulamin promocji 3 w cenie 2

REGULAMIN PROMOCJI „Naturalnie, wiosenne odświeżenie skóry!”

I.

1. Organizatorem promocji o nazwie „Naturalnie, wiosenne odświeżenie skóry” zwanej dalej „Promocją” jest Stara Mydlarnia Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2A/1 , NIP 525 263 32 70 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000654307 e-mail: marketing@staramydlarnia.pl nr telefonu: 052 373 06 08 (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Czas trwania Promocji: od dnia 23 kwietnia 2018 r. do dnia 29 kwietnia 2018 r. („Okres”).

3. Treść ́ regulaminu („Regulamin”) jest dostępna na stronie internetowej Organizatora oraz w sklepach stacjonarnych biorących udział w Promocji, przy czym lista sklepów biorących udział w Promocji stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. Rozpowszechnianie informacji dotyczących Promocji odbywać się będzie za pośrednictwem newsletter’a, serwisu społecznościowego FaceBook, społecznościowego Instagram oraz na stronie internetowej Organizatora.

5. Promocja polega na tym, że Klient w momencie kupna Sweet Mango masło do ciała i Sweet Mango peeling solny oraz trzeciego dowolnego kosmetyku z serii Sweet Mango, najtańszy kosmetyk z pośród nich otrzyma za 0,01 złotych, bezpłatnym testowaniu masła do ciała z serii Sweet Mango oraz bezpłatnym rozdawaniu mydełek z serii Sweet Mango.

6. Promocja „Kosmetyk za 0,01 zł”, testowanie masła Sweet Mango obowiązuje w dniach od dnia 23 kwietnia 2018 roku do dnia 29 kwietnia 2018 roku, zaś rozdawanie artykułów promocyjnych w postaci mydełek Sweet Mango odbywać się będzie w dniach od dnia 26 kwietnia 2018 roku do dnia 29 kwietnia 2018 roku.

II.

1. Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) może bý każdy Franczyzobiorca Organizatora, który zgłosi Organizatorowi na piśmie bądź mailowo chęć udziału w Promocji najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2018 roku.

2. Uczestnik w razie zatrudniania tylko jednego sprzedawcy w swoim sklepie jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt jednej dodatkowej osoby do rozdawania ulotek oraz artykułów promocyjnych w postaci mydełek codziennie w okresie od dnia 26 kwietnia 2018 roku do dnia 29 kwietnia 2018 roku, przy czym osoba ta zobowiązana jest do rozdawania ulotek oraz artykułów promocyjnych w postaci mydełek w ubranej koszulce lub fartuszku firmowym Organizatora.

3. Uczestnik zobowiązany jest do:
a) zapewnienia osobie rozdającej ulotki oraz artykuły promocyjne w postaci mydełek tacy, na której zostanie posadowiony jeden owoc mango, zaś dookoła niego zostaną ułożone artykuły promocyjne w postaci mydełek i ulotek zgodnie z przesłanym do dnia 23 kwietnia br. Uczestnikowi przez Organizatora zdjęcia zawierającego sposób ułożenia produktów;
b) uprzedniego przygotowania artykułów promocyjnych w postaci mydełek Sweet Mango poprzez pocięcie mydła w cienkie plastry - na 4 części każdy plaster, opakowania każdego z mydełek w celofan i opatrzenie go okrągłą naklejką „Hand made” lub z adresem sklepu Uczestnika;
c) wygospodarowania na ladzie na terenie prowadzonego przez siebie sklepu miejsca na plexi formatu A5 opatrzonego napisem „Wypróbuj mnie” oraz postawienia obok niego słoiczków masła z serii Mango z łopatkami z logo Organizatora do testowania, przy czym słoiczki masła można otworzyć najwcześniej dnia 23 kwietnia br. po otwarciu sklepu, zaś na stole Uczestnik otwiera drugie opakowanie i rozkłada w bambusowej misce z tabliczką „Masło do ciała – Sweet Mango”,
d) wygospodarowania na terenie sklepu przy kasie na postawienie ramki plexi z napisem - „Naturalnie, wiosenne odświeżenie skóry”. Kup peeling i masło Sweet Mango a trzeci kosmetyk otrzymasz za 0,01 zł* *Najtańszy, z wybranych 3 kosmetyków z serii Sweet Mango za 0,01 zł.”
e) Wygospodarowania przy kasie bądź w innym widocznym miejscu przestrzeni na ustawienie 3-4 gotowych zestawów zawierających peeling, masło Sweet Mango oraz trzeci kosmetyk, np. puder, żel czy kula do kąpieli.

4. W okresie od dnia 26 kwietnia 2018 roku do dnia 29 kwietnia 2018 roku od momentu otwarcia sklepu osoba, o której mowa w ust. 3a) powyżej rozdaje przed sklepem Uczestnika ulotkę oraz artykuły promocyjne w postaci mydełek, zapraszając klientów do środka na zakupy oraz przetestowanie masła Sweet Mango. br />

5. W sklepie Uczestnika sprzedawca zachęca klientów do przetestowania masła Sweet Mango i skorzystania z promocji na kosmetyki z serii Sweet Mango.

6. W okresie od dnia 23-29 kwietnia br. personel sklepu Uczestnika wykonuje obowiązkowo 10 ładnych zdjęć w czasie, gdy w sklepie jest ruch i dobrze widać elementy promocyjne, przy czym zdjęcia te posłużą do reklamy sklepu np. na FaceBooku Stara Mydlarnia i w Aktualnościach Organizatora.

7. Uczestnik po zakończeniu promocji do dnia 4 kwietnia prześle raport sprzedaży i wypełnione ankiety.

III.

1. Uczestnicy biorący udział w Promocji w okresie od dnia 17 kwietnia 2018 roku do dnia 26 kwietnia 2018 roku otrzymają 30 % rabatu na zamówione masła i peelingi z serii Sweet Mango.

2. Uczestnicy biorący udział w Promocji otrzymają od Organizatora bezpłatnie jedno masło Sweet Mango do wykorzystania jako tester.

3. Uczestnicy biorący udział w Promocji otrzymają od Organizatora po 3 bloki glicerynowe mydła Sweet Mango do rozdawania w formie artykułów promocyjnych najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2018 roku.

4. Uczestnicy biorący udział w Promocji otrzymają od Organizatora najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2018 roku:
a) Po 1-2 ulotki A5 do ramki plexi „Wypróbuj mnie” (testowanie otwartego masła),
b) Po 1-2 ulotki A5 do ramki plexi z opisem promocji „Naturalnie, wiosenne odświeżenie skóry”. Kup peeling i masło Sweet Mango a trzeci kosmetyk otrzymasz za 0,01 zł* *Najtańszy, z wybranych 3 kosmetyków z serii Sweet Mango za 0,01 zł.”
c) 1 plakat: „Naturalnie, wiosenne odświeżenie skóry”. Kup peeling i masło Sweet Mango a trzeci kosmetyk otrzymasz za 0,01 zł* *Najtańszy, z wybranych 3 kosmetyków z serii Sweet Mango za 0,01 zł.”

5. Uczestnicy biorący udział w Promocji otrzymają od Organizatora najpóźniej do dnia 25 kwietnia 2018 roku:
a) Pakiet ulotek DL z opisem promocji „Naturalnie, wiosenne odświeżenie skóry”. Kup peeling i masło Sweet Mango a trzeci kosmetyk otrzymasz za 0,01 zł* *Najtańszy, z wybranych 3 kosmetyków z serii Sweet Mango za 0,01zł.”
b) Ankietę.

6. Osoba, która sprzeda największą ilość zestawów produktów zawierających masło i peeling otrzyma nagrodę w postaci całego zestawu kosmetyków z serii Sweet Mango.

IV.

1. Uczestnik Promocji oświadcza, że zapoznał się̨ z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść́, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń́ i zobowiązuje się̨ go przestrzegać́.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają̨ ani nie ograniczają̨ prawa do reklamacji związanej z rękojmią̨ lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują̨ odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.

4. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą̨ rozstrzygane przez rzeczowo i miejscowo Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.04.2018.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel